tủ đông hòa phát 160l

3,800,000 

TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT HCF 336S1N1