Tủ đông hòa phát 350l

4,700,000 

Tủ đông hòa phát 350l