tủ đông hòa phát 400l

5,400,000 

tủ đông hòa phát 400l