Tủ đông hòa phát 400l inverter

6,600,000 

Tủ đông hòa phát 400l inverter