Tủ đông hòa phát HCF 106S1N

3,200,000 

TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT HCF 106S1N